Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.
Proiect: “Reducerea amprentei de carbon prin introducerea unui sistem inovativ de eficienta energetica“
Beneficiar: S.C. Radicstar S.R.L., Ştefăneşti, Argeş, România
ANUNȚ DE PRESĂ – DEMARARE PROIECT
Ştefăneşti, 13/07/2021
 1. S.C. RADICSTAR S.R.L., cu sediul în România, județ Arges, localitatea Stefanesti, DN7, Numărul 209, Număr de telefon: 0040751303414, E-mail: marius@radicstar.ro, lansează, începând cu data de astăzi, implementarea proiectului “Reducerea amprentei de carbon prin introducerea unui sistem inovativ de eficienta energetica“, proiect co-finanțat în cadrul programului „Dezvoltarea IMM-urilor în România” conform Contractului de finanțare numărul 2019/104193, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului;
 2. Valoarea totală a proiectului este de EUR 835.700, din care asistența financiară nerambursabilă nu va depăși suma de EUR 496.000 intensitatea cofinanțării nerambursabile fiind de 60.00% în cazul investiției şi 49.00% în cazul serviciilor de consultanță și a studiilor dedicate;
 3. Sursa de finantare: Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.
 4. Proiectul se implementează în DN7, NR 209, Ştefăneşti, Argeş, România;
 5. Durata implementării proiectului: proiectul se va finaliza până în data de 31.12.2021
 6. Obiectivul general al proiectului este:
  • Obiectivul proiectului este creșterea eficienței energetice a companiei noastre prin adoptarea unui sistem fotovoltaic nou și inovator care poate produce până la 999,70 kWp și poate îmbunătăți imaginea de piață a companiei ca pionier „verde” în strategiile de reducere a emisiilor de CO2.
 7. Detalii suplimentare se pot obține de la:
  • Nume persoană contact: Marius Dicu;
  • Funcție: Manager de proiect;
  • Adresa: DN7, NR 209, Ştefăneşti, Argeş, România;
  • Telefon: 0751303414, E-mail: marius@radicstar.ro.